Νέα

19Μάι 2016
Βράβευση στο

Τη δεύτερη καλύτερη βαθμολογία συγκέντρωσε το ερευνητικό έργο «ΓΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου υπολογιστικού εργαλείου βέλτιστης διαχείρισης γνώσης και χρονοπρογραμματισμού παραγωγής σε βιομηχανίες γαλακτοκομικών προϊόντων», στο πλαίσιο του «Συνεργάζομαι» του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Το «Συνεργάζομαι» είναι ένας θεσμός επιβράβευσης συνεργασιών μεταξύ βιομηχανικών φορέων (εταιρείες πληροφορικής & βιομηχανίες) και ερευνητικών οργανισμών (πανεπιστήμια & ερευνητικοί […]

11Ιουλ 2014
ΜΕΒΓΑΛ - Παραγωγή

Πραγματοποιήθηκε χθες η συνάντηση που αφορούσε την αξιολόγηση των στοιχείων της φάσης 1 και αντίστοιχα έγιναν παρατηρήσεις για τα ζητούμενα στοιχεία της φάσης 2. Στη συνάντηση έλαβαν μέρος εκπρόσωποι και των τριών φορέων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια τη συνάντησης καθορίστηκε ότι η αποστολή των στοιχείων της φάσης 2 θα ολοκληρωθεί μέχρι το […]

23Ιουν 2014
ΜΕΒΓΑΛ - Παραλαβή

Την τρέχουσα εβδομάδα ολοκληρώθηκε από τη ΜΕΒΓΑΛ η καταγραφή και η αποστολή προς το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιων όλων των δεδομένων πρώτης φάσης και συγκεκριμένα έχουν σταλεί τα δεδομένα που απαιτούνται για τη δημιουργία συγκεκριμένης μελέτης περίπτωσης μιας παραγωγικής εβδομάδας. Τα δεδομένα αυτά είναι πληροφορίες για την ακολουθία των παραγωγικών διαδικασιών, κωδικούς προϊόντων, παραγωγικότητες εξοπλισμού κτλ. Επιπλέον […]

17Απρ 2014
Εργοστάσιο ΜΕΒΓΑΛ

Στις 15 Απριλίου πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος “Γνώση Παραγωγής”. Στη συνάντηση ήταν παρόντες εκπρόσωποι και των τριών φορέων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και ποιο συγκεκριμένα, από την ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.οι κος Κώστας Γεωργακίδης, κος Δημήτρης Κοντομανώλης, κος Λάμπης Βουτσάς, κυρία Έφη Κουτσομητροπούλου, κος Ντίνος Αλατάς, κος Χάρης Ξαφόπουλος, κος Αντώνης Καρκάρης, κυρία Κατερίνα Κουγιανού, […]