Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Εργαστήριο Οργάνωσης και Βελτιστοποίησης Παραγωγικών Συστημάτων του τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. εστιάζει την ερευνητική του δραστηριότητα στην ανάπτυξη μεθοδολογιών μοντελοποίησης, σχεδιασμού, ρύθμισης, βελτιστοποίησης και διαχείρισης λειτουργίας παραγωγικών διεργασιών εταιρειών και ενεργειακών συστημάτων με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Το εργαστήριο αυτή τη στιγμή απασχολεί περίπου 10 ερευνητές με επιστημονικό υπόβαθρο διαφόρων ειδικοτήτων μηχανικών και συναφών επιστημών.