Πραγματοποιήθηκε χθες η συνάντηση που αφορούσε την αξιολόγηση των στοιχείων της φάσης 1 και αντίστοιχα έγιναν παρατηρήσεις για τα ζητούμενα στοιχεία της φάσης 2. Στη συνάντηση έλαβαν μέρος εκπρόσωποι και των τριών φορέων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Κατά τη διάρκεια τη συνάντησης καθορίστηκε ότι η αποστολή των στοιχείων της φάσης 2 θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Αυγούστου 2014. Τα στοιχεία της φάσης 2 αφορούν : Στοιχεία και χρόνους ρυθμίσεων εξοπλισμού μεταξύ των παραγωγών, διάρκεια ζωής προϊόντων, μέσους χρόνους αποθήκευσης κτλ.