Την τρέχουσα εβδομάδα ολοκληρώθηκε από τη ΜΕΒΓΑΛ η καταγραφή και η αποστολή προς το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιων όλων των δεδομένων πρώτης φάσης και συγκεκριμένα έχουν σταλεί τα δεδομένα που απαιτούνται για τη δημιουργία συγκεκριμένης μελέτης περίπτωσης μιας παραγωγικής εβδομάδας.

Τα δεδομένα αυτά είναι πληροφορίες για την ακολουθία των παραγωγικών διαδικασιών, κωδικούς προϊόντων, παραγωγικότητες εξοπλισμού κτλ.

Επιπλέον ελήφθησαν παρατηρήσεις από το ΑΠΘ, οι οποίες θα ενσωματωθούν στην επόμενη φάση αποστολής δεδομένων (φάση 2)