Καλωσήρθατε στο πρόγραμμα ανάπτυξης ολοκληρωμένου υπολογιστικού συστήματος βέλτιστης διαχείρισης γνώσης και χρονοπρογραμματισμού παραγωγής σε βιομηχανίες γαλακτομικών προϊόντων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Προσπάθεια ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου υπολογιστικού συστήματος μεθοδολογιών και εργαλείων προσομοίωσης και βελτιστοποίησης της παραγωγής με χρήση νέων προηγμένων τεχνικών βελτιστοποίησης και ολοκλήρωσης αυτών με διαχείριση γνώσης προερχόμενη από τα δεδομένα της επιχείρησης.

Ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό του έργου σε σχέση με προηγούμενες προσεγγίσεις είναι η συστηματική ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης προσέγγισης για ευέλικτη παραγωγική λειτουργία μαζί με θέματα διαχείριση γνώσης (knowledge management) όπως τα πολύπλοκα συνταγολόγια παραγωγής, οι παραγωγικές διαδικασίες, λεπτομερή οικονομικά δεδομένα, γνώση για την ζήτηση της αγοράς, παραγωγική λειτουργία κάτω από πραγματικό χρόνο.

ΝΕΑ